Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

email: biuro@ksm-lomza.pl

Uroczystości patronalne

Program

14:00 Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
16:00 Eucharystia w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego
17.30 Agapa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży


Uroczystości patronalne

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z współorganizatorami zaprasza wszystkich członków KSM Diecezji Łomżyńskiej i zaproszonych gości na Uroczystości Patronalne. 21 listopada o godz. 14.00 rozpoczęcie spotkania w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. O godzinie 16.00 uroczysta Eucharystia w Katedrze Łomżyńskiej pod przewodnictwem Pasterza diecezji, Bpa. Janusza Stepnowskiego. Spotkanie zakończy agapa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.