Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

email: biuro@ksm-lomza.pl

Formacja

“Wy, młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę społeczeństwa”

Św. Jan Paweł II

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

biuro@ksm-lomza.pl