Słowo Asystenta Diecezjalnego KSM Diecezji Łomżyńskiej skierowane

do katechetów obecnych podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego

i katechetycznego 2017/2018 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

w dniu 02.09.2017.

Wygląd i stan życia ludzkiego na ziemi związany jest z postępowaniem każdego – bez wyjątku – człowieka. Chrześcijanie jako uczniowie i naśladowcy Jezusa są przez Boga pobłogosławieni, by być darem dla świata i są posłani, by ten świat przemieniać. Otrzymujemy od Boga łaski i talenty nie po to, by je zatrzymywać dla siebie. Stajemy się bliżsi Bogu i bardziej podobni do Niego, gdy jest w nas pragnienie bezinteresownego dawania i pracy dla innych. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis Jana Pawła II czytamy: „W wiernych świeckich, którzy stanowią liczbowo większość Ludu Bożego, powinna ujawnić się moc Chrztu. W tym celu potrzebują wsparcia, zachęty i pomocy ze strony swych biskupów, którzy powinni kierować rozwojem ich apostolatu zgodnie z ich charakterem świeckim, czerpiąc z łaski sakramentu Chrztu i Bierzmowania. Będzie rzeczą konieczną promowanie specyficznych programów formacyjnych, które ich przygotują do przyjęcia odpowiedzialności w Kościele w obrębie struktur diecezjalnych i parafialnych oraz w wielu posługach” (nr 51). Zaś ten sam Papież w swoim rozważaniu przed Apelem Jasnogórskim 18 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze mówił: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje”. Przytaczam powyższe wypowiedzi z racji na to, że po raz kolejny pragnę wszystkich tu obecnych zaprosić, a nawet poprosić o współpracę w dziele wychowania młodego pokolenia w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W naszym stowarzyszeniu owo wychowanie dokonuje się w myśl zawołania: „Przez cnotę, naukę i prace służyć Bogu i Ojczyźnie GOTÓW! Zatem chodzi nie tylko o formację religijną, ale również patriotyczną, co stanowi odpowiedź na słowa św. Jana Pawła II.

Przez kilka lat funkcjonowania (mija 7 lat od reaktywacji stowarzyszenia w naszej diecezji) możemy się pochwalić konkretnymi owocami i kontynuacją wielu wydarzeń i dzieł w skali poszczególnych oddziałów przy parafiach, a także w wymiarze ogólnodiecezjalnym.

1. Osoby, które wspierały swoim zaangażowaniem powstawanie struktur stowarzyszenia, a później działały na rzecz jego rozwoju, dziś już skończyły studia i pracują, zajmując również stanowiska kierownicze, a jak sami zaświadczają do tego właśnie przygotowała ich praca w ramach zarządu i oddziałów KSM- u.

2. Sztandarowym dziełem od samego początku jest spotkanie ewangelizacyjne zwane „Festiwalem Młodych” w Płonce Kościelnej. Wydarzenie to ma miejsce każdego roku w sobotę przed zakończeniem roku szkolnego i stanowi dziękczynienie za sakrament Bierzmowania, i kończący się rok formacyjny.

3. Z powodzeniem organizujemy w kilku miastach diecezji, przy corocznym wsparciu bpa Tadeusza Bronakowskiego, tzw. „Debaty Walentynkowe”, które stanowią naszą odpowiedź na twórcze i formacyjne przeżywanie Dnia zakochanych, bowiem organizowane są w okolicy 14 lutego. Kontynuacją debat i odpowiedzią ludzi młodych na stawiane w trakcie dyskusji wymagania jest uroczystość przyjęcia obrączki czystości bł. Karoliny w dniu Jej wspomnienia tj. 18 listopada. Wobec ks. Biskupa i wspólnoty Kościoła, podczas kilku edycji tego wydarzenia, na drogę wymagającej, pięknej miłości i czystości przedmałżeńskiej weszło ok. 200 osób. Niektóre z nich zostały już zamienione na małżeńskie. Dokumentem powyżej przypomnianych wydarzeń są dwie publikacje książkowe: „Młodzi, miłość, sex i media” oraz „Drogi czy bezdroża? W poszukiwaniu czystej miłości”. Obie powstały pod redakcją ks. Roberta Śliwowskiego i ks. Mirosława Brzezińskiego.

4. Każdego roku w WSD w Łomży kleryckie koło KSM organizuje ewangelizacyjne Dni Młodych, w których rok rocznie bierze udział ok 100 młodych osób. W ten sposób spędzają one także wakacyjny czas.

5. Również alumni naszego Seminarium od lat animują wraz z młodzieżą na falach diecezjalnego Radia Nadzieja audycję „Gotów”. Także ci sami klerycy stworzyli tzw. „pogotowie duchowe” i modlą się w intencjach, w których ich poproszono, przesyłając je smsem pod konkretny numer komórkowy.

6. Wreszcie od dwóch lat funkcjonuje Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem k/ Zambrowa jako miejsce formacji KSM. To dobrze przygotowany ośrodek rekolekcyjny z salą kominkową, stołówką, w pełni wyposażoną kuchnią, obok stojącą altaną z grillem, a przede wszystkim kaplicą, która znajduje się w oddzielnym budynku. Miejsce to jednorazowo może pomieścić 43 osoby. Udostępniamy ośrodek również innym grupom formacyjnym. Odbywają się w nim: rekolekcje, dni skupienia, spotkania rekreacyjne, podsumowujące rok formacyjny, rekolekcje dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania, a także modlitewne spotkania z modlitwą o uzdrowienie.

Wyżej wymienione wydarzenia pokazują, że pomimo trudności w pracy z ludźmi młodymi, których cechuje specyficzna dynamika, nasze stowarzyszenie wydatnie wpisało się w działalność formacyjną wiernych naszej diecezji i przynosi konkretne owoce. Jednak bez współpracy z księżmi i katechetami nie jesteśmy w stanie powoływać nowych oddziałów i prowadzić istniejących.

To oddziały i koła funkcjonujące i zakorzenione w społeczności lokalnej przy parafii czy w szkole stanowią trzon i sens istnienia KSM–u. Wobec tego gorąco proszę o współpracę i zaangażowanie na rzecz dalszego rozwoju stowarzyszenia, które jest jedną z wielu propozycji aktywności dla ludzi młodych w naszej diecezji, lecz z pewnością wartą wsparcia i szerszego propagowania.

Więcej informacji na stronach: ksm-lomza.pl oraz ksm-ostrozne.pl, a także na Facebooku.

Ks. Robert Śliwowski

Asystent Kościelny KSM DŁ

5 września 2017

Więcej informacji z tej kategorii

Bal Karnawałowy KSM 20023

Bal Karnawałowy KSM 20023

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Bezalkoholowy Bal Karnawałowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji...

KSM Radule – Adoracja i czuwanie

KSM Radule – Adoracja i czuwanie

Młodzież KSM Radule i ministranci w Wielki Piątek poprowadziła dla całej wspólnoty parafialnej Matki Bożej Królowej...

Wielkopostny Dzień Skupienia KSM

Wielkopostny Dzień Skupienia KSM

2 kwietnia 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Rozwoju KSM w Ostrożnem odbył się Wielkopostny Dzień Skupianie dla członków...

KSM pomaga uchodźcom z Ukrainy

KSM pomaga uchodźcom z Ukrainy

Od 9 marca w naszym ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Ostrożnem przebywa grupa 41 osób z Ukrainy. To...

Ach, co to był za bal!

Ach, co to był za bal!

Po rocznej przerwie KSM Diecezji Łomżyńskiej postanowiło powrócić z ideą wspólnej zabawy wolnej od używek. 19 lutego w...

Spotkanie formacyjne KSM Radule

Spotkanie formacyjne KSM Radule

13 lutego w parafii Radule po Mszy Świętej no godz.9.00 w salce parafialnej, odbyło się spotkanie formacyjne...

Bal Karnawałowy 2022

Bal Karnawałowy 2022

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zaprasza wszystkich młodych duchem na Bal...