Kierownictwo

Prezes – Kamil Grabiński

Z-ca prezesa – Michalina Faszczewska

Sekretarz – Aleksandra Bielińska

Z-ca sekretarza – Julita Gmitrzuk

Skarbnik – Natalia Kamianowska