Kierownictwo

Prezes – Paweł Orzech

Z-ca prezesa – Karolina Bednarczyk

Sekretarz – Paulina Jarnutowska

Z-ca sekretarza – Karolina Bednarczyk

Skarbnik – Magda Lebieusz