Historia

Spotkanie założycielskie odbyło się 19 listopada 2010r. Początkowo oddział liczył 9 osób, a księdzem asystentem był ks. Andrzej Czyżewski. We wrześniu 2011r. Nowym księdzem asystentem został ks. Grzegorz Karwowski. Od września 2011 do czerwca 2012r. Oddział liczył 16 członków, w tym 7 zaprzysiężonych. Po przerwie wakacyjnej nowym księdzem asystentem został ks. Jerzy Brzeziński. Na chwilę obecną oddział liczy 20 członków.