Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Choromański – Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

arkadiusz

Parafia: Zambrów pw św. Józefa Rzemieślnika

Data urodzenia: 30 września 1995
Telefon: 531-173-101
e-mail: a.choromanski@gmail.com
Moje zainteresowania to kuglarstwo (żonglerka i flowerstick ;)), rower i survival, manga, origami
W KSM-ie jestem od 18 listopada 2010

Kacper Maliszewski – członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

kacper

parafia : pw. Św .Andrzeja ap. w Broku
data urodzenia : 19.02.1996 – aktualnie 18 lat
miejsce zmaiszkania : Brok 07-306 ul. Narutowicza 5a
w KSM od: 2 lat
nr tel. : 880774764
adres email: kacperoo214@wp.pl

Kamil Grabiński – członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

 kamil

Kamil Grabiński –Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem
Data urodzenia: 09.02.1997r. Łomża
Telefon: 884-669-549
W KSM jestem od 16.03.2012r- od powstania oddziału w parafii, w którym pełnię funkcję prezesa. Od lutego 2013r. jestem odpowiedzialnym za sekcję liturgiczną.
Uczę się w Liceum Ogólnokształcącym, profil matematyczno-fizyczny.

 

Zadania Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

§7
Zadaniem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji.
§8
Diecezjalna Komisja Rewizyjna:
1. Przygotowuje na Zjazd Diecezjalny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu.
2. Na Zjeździe Diecezjalnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
3. Co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Weryfikuje sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół z Diecezji.
5. W razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Zjazdu Diecezjalnego.