Oddział KSM Szumowo powstał w 2014 roku. Pierwszym Asystentem w parafii Szumowo i założycielem KSM – u był Ks. Tomasz Kurek.  Obecnie odział liczy 15 osób. KSM w naszej parafii spotyka się w każdy piątek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym. Główne cele naszego oddziału KSM – u to kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Realizujemy te cele poprzez cotygodniowe spotkania. Nasze spotkania dzielimy na: modlitewne, formacyjne, robocze i integracyjne.

Od 2014 roku KSM Szumowo w naszej parafii organizował: Ferie z KSM w Zespole Szkół w Szumowie, a także przyłączył się do ogólno diecezjalnej akcji „Flaga dla Rodaka”, bierze czynny udział na Mszy św. dla młodzieży w naszej parafii czytając Słowo Boże, czy przygotowując Adoracje Najświętszego Sakramentu dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, byliśmy także współorganizatorem bezalkoholowego balu w parafii Śniadowo, organizowaliśmy bezalkoholowy bal na zakończenie wakacji w naszej parafii, na który zaprosiliśmy młodzież z naszej parafii, a także KSM z parafii św. Józefa z Zambrowa. Na integracyjnych spotkaniach wyjeżdżaliśmy do Dobrego Lasu na spływy kajakowe, na rowery zgodnie z powiedzeniem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Na spotkaniach formacyjnych poznawaliśmy życiorysy naszych patronów: bł. Karolinę Kózkównę oraz św. Stanisława Kostkę. Warto też wspomnieć, że na terenie naszej parafii w Ostrożnem jest Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem – Dom Formacyjny KSM Diecezji Łomżyńskiej. Regularnie odwiedzamy to miejsce, spotykając się tam na modlitwie i spotkaniach integracyjnych.

Zgodnie z zawołaniem KSM – u przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie nasz oddział jest zawsze GOTÓW!

Kierownictwo oddziału:

prezes – Vanessa Legacki
z-ca prezesa – Kinga Gwardiak
skarbnik – Mikołaj Grabowski, Maria Jastrząb
sekretarz – Magda Wyszomierska
z-ca sekretarza – Magda Grzesiak

14 grudnia 2021

Więcej informacji z tej kategorii

KSM Kadzidło

Oddział KSM Kadzidło parafii pw Ducha Świętego, ma swoje korzenie już w latach 1934-1939. Odnowił go jednak w latach...