Festiwal Młodych

Idea Festiwalu Młodych

Kilka słów o samym miejscu ……

Płonka to miejsce, w którym ponad 300 lat temu miały miejsce objawienia maryjne. Matka Boża ukazała się 16 – letniej dziewczynie Katarzynie Roszkowskiej. Od tego momentu zaczęły się tam dziać niezwykłe wydarzenia związane z osobą Katarzyny (m.in. traciła ona i odzyskiwała mowę w czasie, który został zapowiedziany przez Maryję w objawieniach), jak również przy obrazie Wniebowzięcia Matki Bożej, w kościele, czy przy źródełku „na Łasku”. Wieść o zjawieniach Bożej Rodzicielki szybko się rozeszła. Z różnych stron kraju zaczęli napływać pielgrzymi. Odnotowywano liczne uzdrowienia. Kult rozwijał się bardzo dynamicznie. Przez minione stulecia w większym czy mniejszym stopniu przybywali ludzie by dziękować i prosić Boga przez wstawiennictwo Najlepszej z Matek. Wyciszony jednak kult z racji zawirowań wojennych i wojującego komunizmu ożył wraz z przygotowaniami do koronacji cudownego obrazu, której dokonał kard. Józef Glemp, wówczas Prymas Polski 30 czerwca 1985 roku.

Pierwsze spotkania młodych….

Przygotowania do koronacji stały się impulsem, by w sanktuarium gromadzić młodzież. Przez kilka lat do Płonki przyjeżdżali młodzi z diecezji i nie tylko na czuwanie przy obrazie, które miało miejsce w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Owe spotkania cieszyły się wówczas dużym zainteresowaniem. Program przygotowywali duszpasterze młodzieży angażując alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. To święto młodych było również wspierane przez miejscowych Księży Biskupów: Mikołaja Sasinowskiego, Juliusza Paetza, a nade wszystko ze spotkań radował się bp Edward Samsel. Atmosfera modlitwy i entuzjazm, który panował wśród młodych sprawiły, że Matkę Bożą Płonkowską zaczęto nazywać „Królową Młodzieży”. Taki właśnie napis widniał na ołtarzu celebry podczas koronacji i takim tytułem nazywany jest Płonkowski wizerunek Maryi Wniebowziętej. To ewenement w skali Kościoła w Polsce, a także w skali Kościoła Powszechnego. Na słowa „Królowa Młodzieży” Biskupi i Księża innych diecezji wyrażają zachwyt mówiąc: „to tytuł na dzisiejsze czasy, to określenie Matki Bożej, które potrzebne jest nam dziś w duszpasterstwie młodzieży”.

Wznowienie spotkań ……

Po wielu latach od koronacji zaniechano z niewiadomych względów organizacji spotkań młodzieży w Sanktuarium. Potrzebny jak się okazało był impuls. Dobrym momentem był srebrny jubileusz koronacji cudownego obrazu. W trzy dni dziękczynienia wpisano właśnie spotkanie z młodzieżą. Inicjatorem owego spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Spotkanie nazwano „Festiwalem Młodych u Królowej Młodzieży”. Pierwszy festiwal w roku 2010 zgromadził około 1000 młodych, co zaowocowało natychmiastową decyzją, że KSM będzie takie festiwale organizować każdego roku w sobotę przed zakończeniem roku szkolnego. Koncert Tomka Kamińskiego, spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem i procesja światła połączona z nabożeństwem chrzcielnym przy źródle „na Łasku” przyniosły informacje zwrotne od uczestników w postaci świadectw typu: „Dlaczego tutaj jestem? – Jest to piękny czas radości z życia i spojrzenia w głąb siebie – uśmiecha się Agnieszka z Ostrowii Mazowieckiej dodając: – stanąć w prawdzie, poznać samego siebie, swoje słabości, w których ukazuje się chwała Boża”

Cel spotkań ……

Organizatorzy spotkania mówią, że wznowienie spotkań w Płonce to jednoznaczna ingerencja Matki Bożej, która niejako się upomniała o młodzież właśnie w jubileusz koronacji. Koronę, którą włożono na wizerunek Płonkowkiej Pani święcił w Rzymie bł. Jan Paweł II, który w ostatnich chwilach ziemskiego życia powiedział: „Szukałem was teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Spotkania młodych w Płonce są realizacją tego „szukania”, do którego mobilizował swoją posługą wszystkich duszpasterzy Papież Jan Paweł II. Spotykając się z młodymi natomiast zawsze wskazywał na Chrystusa, bo cóż jest celem tych spotkań, jak nie odzyskanie i pogłębianie osobistej jedności z Chrystusem? Z tego rodzą się największe cuda!

Na przyszłość …..

„Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży” ma charakter ewangelizacyjny. Wiele spraw, które poruszane są podczas spotkań dotyczy bezpośrednio młodego człowieka, który nie zawsze wie jak poruszać się w świecie nie mając ugruntowanych wartości. Przez koncerty, konferencje, spotkania ze znanymi ludźmi organizatorzy pragną wskazać bezpieczną drogę prowadzącą do Boga, a tym samym szczęśliwego życia. Każdego roku festiwalowi towarzyszy temat spotkania: w roku 2010 – „Zło dobrem zwyciężaj”, 2011 – „Błogosławieni czystego serca”, 2012- “Mocą Świadectwa”, 2013 – “Wiara czyni cuda” a w ich realizacji pomagali bł. ks. Jerzy Popiełuszko i bł. Karolina Kózka. Pragnieniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest by festiwal trwał cały weekend, by poszerzyć go o modlitwę adoracyjną i spotkania w grupach. Ale to na przyszłość.

Ks. Robert Śliwowski
Asystent Diecezjalny KSM

Kronika

I Festiwal Młodych u “Królowej Młodzieży” 2010