Słowo Biskupa Łomżyńskiego
przed X Festiwalem Młodych w Płonce Kościelnej
15 czerwca 2019 r.

Duch i Oblubienica wołają: Przyjdź!

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” (Ap. 22, 17)

 

Kochana Młodzieży !

Słowa Apokalipsy św. Jana będą hasłem przewodnim tegorocznego spotkania młodzieży w sanktuarium Matki Bożej w Płonce Kościelnej.Duch Święty jest mocą działającego w nas Boga, która odmienia serce człowieka. Serce jest źródłem ludzkich pragnień i decyzji. Odnowione i umocnione przez Ducha Świętego jest znakiem prawdziwej przemiany człowieka i jego zaufania złożonego w Bogu. To On przywraca nam podobieństwo do Boga, tak że znów stajemy się na wzór tego, który nas stworzył. Wzorem otwartości na Ducha świętego jest Maryja.  Świadoma swojego powołania, była obecna w wydarzeniu zesłania Ducha Świętego na wspólnotę Kościoła. Maryja jest dla Kościoła wzorem właściwej i skutecznej współpracy z Duchem Świętym, dlatego została nazwana Oblubienicą Ducha Świętego. Na działanie Ducha Świętego możemy się otworzyć przez Eucharystię, modlitwę, czytanie i słuchanie Bożego słowa. Dobrą ku temu okazją jest Festiwal Młodych „u Królowej Młodzieży”. Maryja jako „pierwsza z bierzmowanych” może być dla nas najlepszym wzorem osoby otwierającej się na Ducha Świętego i Jego dary. Spotkanie w Płonce Kościelnej  jest zatem dziękczynieniem za sakrament bierzmowania, a także za kolejny rok szkolny i katechetyczny.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zapraszam na X Festiwal Młodych do sanktuarium „Królowej Młodzieży” w Płonce Kościelnej. Będzie to czas i miejsce pogłębienia wiary, a dla niektórych miejsce podejmowania ważnych życiowych decyzji. Księży, Siostry Zakonne, Katechetów, Wychowawców proszę o zorganizowanie pielgrzymki do sanktuarium, aby tegoroczny festiwal był znowu świadectwem wiary i entuzjazmu ludzi młodych.

Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, będzie nam najlepszą i najczulszą Przewodniczką, w coraz głębszym i radosnym odkrywaniu Ducha Świętego jako źródła prawdziwej wolności w naszym życiu!

+Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 7 czerwca 2019r.

N.559/2019

 

Program

9:30 – spotkanie przy źródle „na Łasku” i „droga Maryjna”

10:30 – powitanie i zawiązanie wspólnoty
I część – Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
11: 00 – Teobańkologia – ks. Teodor Sawielewicz

12:00 – koncert ewangelizacyjny – zespół ŚDM
14:00 – obiad
II część – A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I niech wody życia darmo zaczerpnie…
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (możliwość spowiedzi na polu pokuty oraz możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w strefie pojednania)
15:15 – nauczanie
16:30 – uwielbienie Jezusa Eucharystycznego i modlitwa nad osobami, które przyjęły w tym roku sakrament bierzmowania – GAUDEAMUS

17:15 – przesłanie ks. Adam Anuszkiewicz

18: 00 – Eucharystia – J.E.Ks. Bp Janusz Stepnowski

19:00 – kolacja

20:00 – zabawa na na zakończenie

21:00 – Apel Jasnogórski i rozesłanie

 

Plonka 2019-gotowy okladka