Uroczyście przyrzekam pracować nas sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić w społeczeństwie dobro, być wzorowym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – czternaścioro młodych ludzi wypowiedziało te słowa podczas mszy świętej w wigilię liturgicznego wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny patronki KSM-u i Akcji Katolickiej.

Eucharystii koncelebrowanej wraz z asystentami KSM-u przewodniczył ks. dr Jarosław Kotowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, który w homilii skierowanej do młodych przestrzegał ich przed tym by nie dali się zwieść. Wybawienia nie daje ten, kto najgłośniej krzyczy – mówił ks. Kotowski. Wybawienia nie przynosi ten, kto we wspaniały sposób umie zareklamować samego siebie. Wybawienie przynosi ten kto oddaje za nas życie. Wybawienie przynosi nam Jezus, bo On oddał za nas życie – mówił i zachęcał młodzież do odważnego wyznawania wiary pośród codziennych trudności. Kiedy przychodzą trudności to zatrzymajcie się na chwilę i wyznajcie wiarę. Zatrzymaj się na chwilę o i odmów „Wierzę w Boga”. To jest pierwsza rzecz kiesy składamy świadectwo wiary i im trudności są większe tym bardziej wiarę trzeba wyznawać. Może nie być łatwo przyznać się do Jezusa pośród trudności które nas spotykają ale często świadectwo jednego umacnia innych przekonywał ks. rektor. I na zakończenie przypomniał słowa papieża Benedykta XVI, że Kościół rozrasta się nie przez reklamę ale przez dzielenie się wiarą.

Po homilii jako pierwsi, po imieniu, zostali wezwani ci, którzy chcieli przyjąć obrączkę czystości bł. Karoliny i w ten sposób zawierzyć jej swoje życie oraz wytrwać w czystości do ślubu, a później w wiernej i czystej miłości małżeńskiej.

Każdej z pięciu osób ksiądz rektor zadał trzy pytania:

– Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło o Jego miłości i było znakiem przyszłego królestwa?

– Czy chcesz, przy pomocy łaski Bożej i wstawiennictwa błogosławionej Karoliny, troszczyć się o czystość duszy i ciała?

– Czy chcesz trwać w czystości przedmałżeńskiej i zachować tę czystość Bogu samemu, bądź osobie, z którą Cię Bóg w przyszłości złączy węzłem małżeńskim?

Na wszystkie te pytania młodzi zgodnie odpowiadali „chcę”. Po tym zobowiązaniu ksiądz rektor pobłogosławił obrączki i wręczył każdej z osób, która po ucałowaniu założyła ją na palec.

Następnie, imiennie zostali wezwani kandydaci na członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, a na znak przyjęcia w poczet członków KSM Diecezji Łomżyńskiej ks. Jarosław Kotowski wraz z ks. Mariuszem Szulcem – Kościelnym Asystentem KSM-u naszej diecezji przypięli młodym znaczki KSM.

Do grona Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zostali przyjęci:

z parafii św. Józefa w Zambrowie Mariola Urbanek, Zuzanna Leniewska i Alan Boguszewski; z parafii w Myszyńcu Patrycja Dąbrowska; z parafii w Sokołach Magdalena Faszczewska, Oliwia Małkiewicz, Kamila Puczel, Marta Faszczewska, Dominika Jabłońska, Krystian Roszkowski, Urszula Perkowska, Emilia Remisiewicz i Aleksandra Stypułkowska; a z parafii w Broku Wojciech Wojciechowski. Od tego momentu, zwrócił uwagę ks. Mariusz Szulc, Asystent Kościelny stowarzyszenia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej liczy 94 członków.

Na zakończenie młodzi podziękowali ks. Jarosławowi Kotowskiemu za przewodniczenie uroczystej Eucharystii i wysłuchali żywiołowego świadectwa Igi i Konrada Grzybowskich z Ruchu Czystych Serc. Młodzi małżonkowie w oparciu o swoje życie mówili o wartości trwania w czystości i w bardzo dowcipny sposób ukazywali jak można sobie radzić z różnicami w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn.

Dopełnieniem uroczystości była Adoracja Najświętszego Sakramentu poprowadzona przez ks. Łukasza Brzostowskiego i wspólna agapa.

Uroczystości Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji odbyły się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i Diecezjalnego Radia Nadzieja.

Joanna Ekstowicz

źródło: wzasiegu.pl

20 listopada 2019

Więcej informacji z tej kategorii

Letnie Kino Nadziei 2024

Letnie Kino Nadziei 2024

„Letnie Kino Nadziei 2024” to projekt realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej...

Bal Karnawałowy KSM 20023

Bal Karnawałowy KSM 20023

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Bezalkoholowy Bal Karnawałowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji...

KSM Radule – Adoracja i czuwanie

KSM Radule – Adoracja i czuwanie

Młodzież KSM Radule i ministranci w Wielki Piątek poprowadziła dla całej wspólnoty parafialnej Matki Bożej Królowej...

Wielkopostny Dzień Skupienia KSM

Wielkopostny Dzień Skupienia KSM

2 kwietnia 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Rozwoju KSM w Ostrożnem odbył się Wielkopostny Dzień Skupianie dla członków...

KSM pomaga uchodźcom z Ukrainy

KSM pomaga uchodźcom z Ukrainy

Od 9 marca w naszym ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Ostrożnem przebywa grupa 41 osób z Ukrainy. To...

Ach, co to był za bal!

Ach, co to był za bal!

Po rocznej przerwie KSM Diecezji Łomżyńskiej postanowiło powrócić z ideą wspólnej zabawy wolnej od używek. 19 lutego w...