Kierownictwo

Skład kierownictwa:
Prezes : Katarzyna Garwacka.
Zastępca Prezesa : Karolina Budna.
Sekretarz : Oliwia Kowalczyk.
Zastępca Sekretarza : Agnieszka Szabłowska.
Skarbnik : Małgorzata Pazik.
Ksiądz Asystent : Tomasz Pawłowski.

Liczba członków oddziału:
21 osób.