Stary Telefon

      AKCJA STARY TELEFON

Akcja “StaryTelefon” umożliwia odzyskanie pieniędzy z nieużywanych, starych, zniszczonych telefonów komórkowych oraz daje gwarancje, że sprzedane aparaty zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z prawem. Organizatorzy akcji „Stary telefon” są liderem w dziedzinie recyklingu i ponownego wykorzystania telefonów komórkowych w Polsce.

   Od wielu lat starają się jak najskuteczniej ograniczać liczbę wyrzucanych telefonów, pomagają aktywnie włączyć się w działania prośrodowiskowe, generować zyski , jak również dzielić się nimi z najbardziej potrzebującymi – organizacjami charytatywnymi.

   Włączenie się do akcji to nic innego, jak przekazanie używanych telefonów komórkowych do któregoś z oddziałów KSM Diecezji Łomżyńskiej, bądź do Biura KSM, które koordynuje zbiórkę.  Pieniądze uzyskane z wymiany używanych telefonów komórkowych przeznaczamy na cele statutowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

Udział w akcji – wymiana starych, nieużywanych a nawet uszkodzonych telefonów komórkowych na pieniądze – to przyjazny środowisku proces. Organizatorzy zapewniają, że w ten sposób możliwie największa ilość z pozyskanych telefonów była ponownie wykorzystana (głównie na rynkach rozwijających się, gdzie barierą w dostępie do technologii telekomunikacyjnych jest cena nowych aparatów). Telefony komórkowe, które nie będą mogły być ponownie wykorzystane, zostaną zrecyklingowane w sposób nie zagrażający środowisku.

Udział w akcji jest bardzo prosty, a jej cel szczytny – wsparcie działania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Liczymy, że Ty również przyłączysz się do wymiany starego telefonu. Używane aparaty komórkowe należy dostarczyć do biura KSM w Łomży, bądź do któregoś z oddziałów. Stąd, w specjalnej kopercie, trafią do głównego organizatora akcji.

Adres Biura KSM:

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

ul. Sadowa 3

18-400 Łomża