Sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania – Dobrylas

Sprawozdanie z Taize 2012-2013

Sprawozdanie z Rekolekcji Wielkopostnych 2013

Sprawozdanie z Rekolekcji Adwentowych 2012

Sprawozdanie z Przyrzeczeń w Kolnie 2012

Sprawozdanie z III Spotkania Roboczego dla Zarządu i Zaangażowanych

Sprawozdanie z III Balu Karnawałowego

SPRAWOZDANIE z I Diecezjalnego Balu Sylwestrowego KSM DŁ

Sprawozdanie z Debat Walentynkowy 2013

Sprawozdanie KSM 2012

Sprawozdanie Komisji Rewizynej 2012 do krajowej

Sprawozdanie Debaty Walentynkowe 2012

Sprawozdanie ze spotkania – Dobrylas

Sprawozdanie z Taize 2012-2013

Sprawozdanie z Rekolekcji Wielkopostnych 2013

Sprawozdanie z Rekolekcji Adwentowych 2012

Sprawozdanie z Przyrzeczeń w Kolnie 2012

Sprawozdanie z III Spotkania Roboczego dla Zarządu i Zaangażowanych

Sprawozdanie z III Balu Karnawałowego

SPRAWOZDANIE z I Diecezjalnego Balu Sylwestrowego KSM DŁ

Sprawozdanie z Debat Walentynkowych (1)

Sprawozdanie z Debat Walentynkowych (1)

Sprawozdanie z Debat Walentynkowy 2013

Sprawozdanie Rekolekcje przed Przyrzeczeniami 2013

Sprawozdanie KSM 2013

Sprawozdanie KSM 2012

Sprawozdanie Komisji Rewizynej 2013 KSM Diecezji Łomżyńskiej

Sprawozdanie Komisji Rewizynej 2012 do krajowej

Sprawozdanie Debaty Walentynkowe 2012

Sesja Zarządów 8-10 marca 2013

Rekolekcje przed Przyrzeczeniami 2013

I Spotkanie DSL KSM DŁ

I Spotkanie DSL KSM DŁ

Artykuł o III Festiwalu Młodych – Mocą świadectwo

Artykuł o III Fest. Młodych – Mocą świadectwo

11 listopada 1918 roku to znacz_ca data w historii Polski

Artykuł z Festiwalu Młodych – Mocą Świadectwa

Debaty Walentynkowe 2012

III Bal Karnawałowy KSM DŁ

Przyrzeczenia w Kolnie 2012

Rekolekcje Adwentowe 2012

Taize 2012/2013

I Bal Sylwestrowy KSM DL 2012

Sprawozdanie Zarządu KSM DŁ 2012

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSM DŁ 2013

III Spotkanie Robocze dla Zarządu i Zaangażowanych

Debaty Walentynkowe 2013

III Bal Karnawałowy KSM DŁ 2013

Rekolekcje Wielkopostne 2013

Spotkanie Zarządu – Dobrylas 2013

Rekolekcje przed Przyrzeczeniami 2013