Sekcje

SEKCJA LITURGICZNA

Odpowiedzialny – Kamil Grabiński

Członkowie :

Krzysztof Gołaś
Mateusz Olkowski

SEKCJA MUZYCZNA

Odpowiedzialna – Emilia Żebrowska

Członkowie :

Aneta Wiaksa
Marta Orłowska
Michał Stypułkowski
Angelika Gosk
Diana Kurpiewska

Obowiązki :

Przygotowywanie oprawy muzycznej na każdej Eucharystii podczas Zjazdów Diecezjalnych oraz Spotkań Roboczych czy innych wydarzeń pośrednich.

SEKCJA INFORMATYCZNA

Odpowiedzialny – kl. Mateusz Cymek

Członkowie:

Michał Turek
Michał Łapiński

Obowiązki :

Prowadzenie strony internetowej.

SEKCJA MEDIALNA

Odpowiedzialna – Emilia Sasinowska

Członkowie :

Dominika Kowalewska

Oliwia Kalinowska

Kl. Emil Sasinowski

Obowiązki :

Głównym zadaniem tej sekcji jest pisanie sprawozdań i artykułów ze Zjazdów Diecezjalnych oraz innych wydarzeń organizowanych przez KSM DŁ, umieszczenie ich na stronie internetowej oraz diecezjalnych mediach : ‘Głos Katolicki’, ‘Radio Nadzieja.

SEKCJA DO SPRAW NOWYCH ODDZIAŁÓW

Odpowiedzialna – Justyna Augustyniak

Członkowie :

KSM ŁAPY

Obowiązki :

Głównym zadaniem tej sekcji jest udzielanie pomocy w postaci materiałów, rozmów oraz wyjaśnień dotyczących wszystkich spraw KSM z jakimi powinien zapoznać się nowo powstały oddział.

FOTOGRAF

Oliwia Kalinowska

Marek Mateusz Malinowski

POCZET SZTANDAROWY

Chorąży – Arkadiusz Choromański

Asysta sztandaru :

Justyna Augustyniak (KSM Łapy) oraz Emilia Maleszewska (KSM Łapy)

Obowiązki :
Wystawienie sztandaru na Eucharystii podczas Zjazdów KSM DŁ oraz innych wydarzeniach.