Przyrzeczenie

603932_423903407676814_1553776519_n

 

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu , Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

 

–          „całym życiem służyć” co to dla nas znaczy?

–          „być DOBRYM członkiem KSM” tzn. jakim? Jakie powinien posiadać cechy?

 

Kiedy składamy przyrzeczenie?

„Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego (w co powinno być wliczone odpowiednie szkolenie), przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Przyrzeczenie powinno się odbywać raz w roku w święto patronalne KSM- u (Chrystusa Króla Wszechświata), najlepiej uroczyście podczas Mszy Św. czy akademii w obecności Zarządu Diecezjalnego.”

 

–          co powinien wiedzieć kandydat do przyrzeczenia?

–          czy osoby po przyrzeczeniu nie zapominają o jego treści?

 

Co dla KSM- owicza znaczy przyrzeczenie?

„Aczkolwiek nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i Organizacji.”

 

–          czy jest to tylko stanie się członkiem KSM- u czy coś więcej?

–          co dla mnie znaczyło moje przyrzeczenie?

–          Jakimi doświadczeniami mogę się podzielić z kandydatami?

 

Rola kierownictwa i oddziału

„Dlatego niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpowiedzialnie. Tak potraktowane przyrzeczenie będzie na pewno dotrzymane.”

„Szanujący się oddział nie dopuści do przyrzeczenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego

przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy ten cel znają  ipragną realizować.”

 

60498_423903431010145_883504589_n