Kierownictwo

KIEROWNICTWO

1. Adrianna Rogalska (prezes)

2. Eliza Roszkowska (z-ca prezesa)

3. Joanna Bruszewska (sekretarz)

4. Anna Sokołowska (z-ca sekretarza)

5. Magdalena Czajkowska (skarbnik)

6. Karolina Łapińska (członek delegat)