Członkowie

 KIEROWNICTWO

1. Adrianna Rogalska (prezes)

2. Eliza Roszkowska (z-ca prezesa)

3. Joanna Bruszewska (sekretarz)

4. Anna Sokołowska (z-ca sekretarza)

5. Magdalena Czajkowska (skarbnik)

6. Karolina Łapińska (członek delegat)

 

CZŁONKOWIE

7. Paulina Komar

8. Gabriela Mojkowska

9. Mariusz Pietruczak

10. Piotr Kłosek

11. Aleksandra Kikolska

12. Kamila Michalska

13. Agnieszka Leśniewska

14. Zuzanna Stypułkowska

15. Martyna Jabłońska

16. Katarzyna Żur

17. Weronika Szyszko

18. Weronika Zielińska

19. Małgorzata Budzyńska

20. Bernadeta Rząca

21. Patrycja Czajkowska

22. Joanna Zdrodowska

23. Aleksandra Niewińska

24. Agnieszka Grabowska

 

GOTÓW!