Historia

Oddział KSM Rzekuń to 25 osób. Jesteśmy bardzo zżytym i zgranym zespołem, żadnej potrzebującej osoby nie pozostawimy bez pomocy . Cały czas przyświeca nam zawołanie KSM-u :

 

Przez cnotę, naukę i pracę. Służyć Bogu i Ojczyźnie . GOTÓW”!

Spotkania odbywają są co niedziela po mszy o godz. 11:30 . Naszym asystentem parafialnym jest ks. Marcin Roszkowski.

 

Nasze ostatnie akcje to :

-Dnia 10 października 2011 i 2011 roku zorganizowaliśmy odpowiednio X i XI Dzień Papieski

-Dnia 11 listopada z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości sprzedawaliśmy przed Kościołem flagi państwowe. Zgromadzone pieniądze przeznaczyliśmy na przygotowanie paczek dla dzieci z najuboższych rodzin z naszej parafii.

-Zorganizowaliśmy Debatę Walentynkową w Ostrołęce

-Poprowadziliśmy półkolonie w okresie ferii zimowych w miejscowym gimnazjum

-W dniach 03-17 grudnia 2011r. zbierać będziemy słodycze, na paczki dla dzieci z najuboższych rodzin.

-Jednym z ostatnich naszych przedsięwzięć był bal Andrzejkowy dzięki któremu mogliśmy pogłębić nasze więzi.

-W każdy ostatni piątek miesiąca organizujemy Mszę Świętą wspólnotową.

-Przedstawiliśmy już dwa misteria Męki Pańskiej ulicami naszej miejscowości.

Z naszego oddziału pochodzi Prezes Diecezjalny KSM – Łukasz Orzoł.