Kierownictwo

Prezes – Andrzej Surdykowski

Vice-prezes– Michał Wyszyński

Sekretarz– Emil Sasinowski

Vice-sekretarz– Mateusz Cymek

Skarbnik -Piotr Jadeszko