Seksualność jest darem Boga i zadaniem człowieka. Czystość natomiast w wymiarze teologicznym to życie na podobieństwo Chrystusa, trwanie w Jego miłości. W wymiarze osobistym jest to natomiast zdolność integracji wszystkich sfer człowieczeństwa wokół miłości, zaprowadzenie harmonii w samym sobie (por. KKK 2337). Tymczasem współczesny świat coraz mniej wierzy w istnienie prawdziwej miłości, dlatego przekonuje, iż seks sam wystarczy i nie należy mu stawiać żadnych granic. Piewcy wyuzdania i nieczystości, jako sposobu na udane życie, są często kłamcami. „Czystość jest cnotą, czystość jest aniołem. Czystość jest szaleńcem, który robi z nas idiotów” – ironicznie śpiewał Justin Sullivan, lider angielskiego zespołu nowofalowego New Model Army, który powstał w 1980 roku i występował w Polsce co najmniej siedem razy, ostatnio w 2016 roku w gdyńskim klubie muzycznym „Ucho”. Nie jest on jedynym przedstawicielem grona celebrytów w tej materii. Również takie osoby jak Rihanna, Katy Perry, Madonna, Lady Gaga promują seksoholizm i hedonizm jako podstawę kariery, a także życiowego sukcesu. Stąd dla wielu młodych ludzi nieczystość staje się „cnotą” współczesnej popkultury. W jej świetle czystość to wymysł kaznodziejów będąca ich obsesją, manipulującą przez moralizowanie i wypisywanie bzdur. Utrata czystości powoduje skupianie się na cielesności, instynktach, popędach oraz prowadzi często do utraty wolności w innych sferach. Kiedy mówimy o pomocy ludziom młodym w zachowaniu czystości to najlepszym sposobem jest pokazanie im Jezusa. Czystość zaczyna się od doświadczenia, że jest się kochanym przez Boga i bezcennym w Jego oczach. Kto oddala się od Boga, ten oddala się od miłości, świętości i czystości. Ten kto doświadcza Jego miłości, nie tylko pragnie, ale też ma siłę i stanowczość konieczną do życia w czystości. Ważne jest to co powiedział kiedyś w jednej z konferencji ks. Marek Dziewiecki: „Czystość nie jest wartością dla samej siebie, lecz uzdalnia człowieka do odpowiedzialnej miłości”.
ze wstępu do publikacji KSM DŁ: „Młodzi, miłość i propaganda” Łomża 2017

18 listopada 2017 roku będzie miała miejsce, kolejna odsłona akcji: „obrączka czystości bł. Karoliny”

Co to jest?
„Obrączka czystości” jest znakiem poszukiwania konkretnej wartości w życiu, a zwłaszcza prawdziwej przyjaźni i czystej miłości. Jest ona znakiem zaufania wstawiennictwu bł. Karoliny, ale przede wszystkim zewnętrznym znakiem, że mimo swoich słabości jesteśmy w stanie dochować wierności wartościom, o które heroicznie walczyła i oddała życie bł. Karolina.

Kto może przyjąć „obrączkę bł. Karoliny”?

Nie jest ona przeznaczona dla aniołów, ale dla osób, które maja ukończone 16 lat (tyle lat żyła bł. Karolina kiedy oddała życie w obronie czystości) i czują w sercu pragnienie życia w czystości oraz wezmą udział w dniu skupienia przygotowującym do tego wydarzenia, który odbędzie się dnia 11 listopada 2017 r. w Ostrożnem (początek o godz. 9:00, a zakończenie Eucharystią i specjalnym błogosławieństwem o godz. 18:00)

Kiedy można ją przyjąć?

18 listopada 2015 roku w święto naszej patronki bł. Karoliny Kózkówny w Łomżyńskiej Katedrze podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.

Dlaczego warto przyjąć obrączkę?

Nad odpowiedzią można zastanawiać się długo, lecz jest ona zawarta w czterech słowach: aby zachować czystość przedmałżeńską. Wbrew pozorom takie przyrzeczenie nie przynosi tylko kolejnej metody, czy sposobu ograniczania, ale w rzeczywistości wnosi w życie wiele cennych wartości, które zaowocują w przyszłości, a bardzo ograniczają możliwość zmarnowania sobie życia przez nieodpowiedzialność. Największą radością tych, którzy ją nosili jest moment jej zamiany na obrączkę małżeńską (byliśmy świadkami takiego momentu  i szczęścia nowożeńców)

Czy łatwo podjąć decyzję?

Decyzja o przyjęciu obrączki nie jest łatwa tak samo jak wierność w postanowieniach związanych z przyrzeczeniem. Jako ludzie, każdego dnia odczuwamy pokusy przeciwko czystości, ale tak jak wcześniej już wybrzmiało, czystość zbliża do Pana Boga, a z Nim jesteśmy w stanie pokonać, każdą przeszkodę. Modlitwa i regularna spowiedź są najlepszą bronią przeciwko atakom złego.

Jak brzmi treść przyrzeczenia?

– Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło o jego miłości i było znakiem przyszłego Królestwa? – Czy chcesz przy pomocy łaski Bożej i wstawiennictwa błogosławionej Karoliny troszczyć się o czystość duszy i ciała? – Czy chcesz trwać w czystości przedmałżeńskiej, by podobać się Bogu i zachować tę czystość Jemu samemu, bądź osobie z którą Cię Bóg w przyszłości złączy węzłem małżeńskim?
Zapraszamy!…

Zgłoszenia i warunki przyjęcia pod przyciskiem: zgłoszenia do obrączki bł. Karoliny na www.ksm-lomza.pl

Zgłoszenia do obrączki bł. Karoliny 

21 października 2017

Więcej informacji z tej kategorii

Spotkanie formacyjne KSM Radule

Spotkanie formacyjne KSM Radule

13 lutego w parafii Radule po Mszy Świętej no godz.9.00 w salce parafialnej, odbyło się spotkanie formacyjne...

Bal Karnawałowy 2022

Bal Karnawałowy 2022

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zaprasza wszystkich młodych duchem na Bal...

Promocja w mediach

Promocja w mediach

Ważne jest, aby dobro szerzyć! Cieszyć się z pozytywnych wartości, które budują, a nie niszczą. Pośród gąszczy...