Składki członkowskie

Wszyscy kandydaci, członkowie juniorzy i zwyczajni zoobowiązani są płacić miesięczne składki członkowskie, które zbiera skarbnik. Mają one duże znaczenie wychowawcze, gdyż:

– są obowiązkiem statutowym;

– są podstawowym funduszem oddziałów i Stowarzyszenia;

– są wyrazem woli przynależności do Stowarzyszenia;

– są świadectwem cenienia sobie Stowarzyszenia i dowodem solidności i wyrobienia organizacyjnego;

– są uczestnictwem w utrzymaniu Stowarzyszenia;

– uczą służby dobru wspólnemu.


Wysokość składkim członkowskiej ustala Kierownictwo Oddziału (Koła). Ono też może w sporadycznych wypadkach zwolnić członka KSM z płacenia składki lub zamienić ją okresowo na inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku niepłacenia składek członek KSM może być nawet usunięty z organizacji.