Pieczątki

Zarząd Diecezjalny jak i kierownictwo Oddziału (Koła) mogą posługiwać sie pieczątkami: podłużną i okrągłą.

 Oddziały (Koła) mogą stawiać pieczątki na wszystkich pismach wewnętrznych organizacji. Natomiast na zewnątrz, w działaniach prawnych można posługiwać się tylko jedną pieczęcią będącą w posiadaniu Zarządu Diecezjalnego, gdyż tylko KSM-y diecezjalne reprezentowane przez tenże Zarząd posiada osobowość prawną i cywilną, w której uczestniczą wszystkie oddziały i Koła środowiskowe.