Dokumentacja działania

KSM tworzy historię, jest nastawione dynamicznie, ekspansywnie do zastanej rzeczywistości. Każde działanie winno zostawić ślad, takm w sercach ludzi, do których jest skierowane, jak i w dokumentach. Dziś często zaniedbuje się sprawy formalne, tymczasem są one niezmiernie ważne. Jednym z podstawowych dokumentów z działalności KSM-u jest protokół, który:

– jest potrzebny dla historii, dla tych którzy będą badać i opisywać przeszłość KSM, pisać prace naukowe itp.;

– jest dokumentem dla bieżącego kontrolowania działalności.


Protokół jest urzędowym sprawozdaniem z przebiegu zebrania i powinnien w sposób krótki i zwięzły, ale adekwatny do rzeczywistości przedstwaić treść i przebieg spotkania. W protokole unikamy subiektywnych oceń i komentarzy, natomiast staramy się zobiektywizować maksymalnie rzeczywistość. Protokół sporządza sekretarz i podpisuje go wraz z przewodniczącymi zebrania.

– Statut KSM;

– protokół z zebrania założycielskiego Oddziału/Koła;

– decyzja powołania Oddziału/Koła;

– księga lub zeszyt przychodów i rozchodów

– rachunki lub oświadczenia potwierdzjące przychody i rozchody;

– zeszyt składek członkowskich;

– księga inwentarzowa;

– księga protokołów

– ewidencja i archiwizacja pism przychodzących i wychodzących z Oddziału/Koła (książka korospondencyjana);

– ewidencja członków Oddziału/Koła: deklaracje przystąpienia do KSM-u, karty ewidencji członków, spis ogólny członków;

– spis zastępów i zastępowych, sekcji i kierowników sekcji;

– archiwizacja sprawozdań: rocznych i z poszczególnych działań, akcji;

– kronika Oddziału/Koła

– materiały formacyjne – bibloteczka.