O nas

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,  jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym młodzież katolicką.

KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934 r., która postanowiła ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem “Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.

Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze PRL odmówiły ponownej rejestracji KSMM poza terenem archidiecezji poznańskiej i krakowskiej oraz KSMŻ na terenie całego kraju. Ostatecznie 7 lutego 1953 r. zdelegalizowano również KSMM, a członków organizacji działających w podziemiu represjonowano. Najdotkliwsze represje dotknęły członków KSMM – Michała Kowalika i Edwarda Chachlicę, których w procesie Kurii Krakowskiej skazano 27 stycznia 1953 r. na karę śmierci. Wyroki te zamieniono później na dożywocie, a skazani opuścili więzienie na mocy amnestii w roku 1956.

Pomimo delegalizacji organizacje kontynuowały swoją podziemną działalność. Spotkania członków organizacji prowadził m.in. ks. kard. Karol Wojtyła – wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie.

Reaktywacji związków dokonała 10 października 1990 r. Konferencja Episkopatu Polski wydając dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską i nadając jej osobowość prawną kościelną. 12 lutego 1998 r. dokonano rejestracji stowarzyszenia KSM nadając mu również osobowość prawną cywilną.

Obecnie stowarzyszenie liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych.

Co można robić w KSMie?

Działalność turystyczna i sportowa:

– organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych,
– organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
– prowadzenie klubów sportowych,
– organizacja turniejów i zawodów,
– organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich itp,
– organizowanie kolonii letnich, obozów wędrownych itp.

Działalność kulturalno-oświatowa:

– prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, kosmetycznych itp.,
– organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej,
– prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami,
– prowadzenie bibliotek parafialnych,
– prowadzenie wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi),
– organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci,
– prowadzenie klubo-kawiarni,
– organizowanie festynów, loterii,
– przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich itp.,
– udzielanie korepetycji,
– prowadzenie półkolonii.

Działalność charytatywna:

– organizowanie wigilii, ewentualnie opłatka dla samotnych,
– organizowanie zbiórek ubrań dla ubogich (np. z okazji tygodnia miłosierdzia),
– pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych,
– przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych,
– odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka,
– praca z niepełnosprawnymi,
– wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.

Działalność religijna:

– przygotowanie liturgii Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew),
– przygotowanie innych nabożeństw (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec),
– prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych,
– apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).