Miesięcznik “GOTÓW … !”

      Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej „GOTÓW na wszystko co daje Bóg”. Mam nadzieję, że przyjmiecie ją z entuzjazmem, co dodatkowo zachęci jeszcze Redakcję tego miesięcznika do dalszej postępowej pracy. Pisemko z założenia, na początku, ma mieć charakter informacyjny. Co będzie dalej ? Wszystko zależy od Was ! Czekamy na chętnych do współpracy. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu też coś dla siebie.

GOTÓW nr 1

GOTÓW nr 2

GOTÓW nr 3