Liderzy !

IMG_2213

           Zostaliśmy powołani do służby Bogu i Kościołowi. Jako KSM-owicze musimy pamiętać, że w życiu codziennym to Jezus Chrystus jest najważniejszy. To On postawił nas w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, dając możliwość działania na Jego chwałę. Błogosławiony Jan Paweł II mówił: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.” W myśl tego nauczania nie możemy spoczywać na laurach, ale ciągle się rozwijać, by jeszcze prężniej działać w otaczającym nas środowisku.

           LIDER- Członek KSM DŁ., który posiada potencjał motywowania, inspirowania i prowadzenia oddziałów, wrażliwość na drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość: lokalną i globalną. Swoją postawą realizuje główne kierunki zaangażowania KSM.

          Każdego roku Zarząd KSM DŁ będzie wybierał liderów wyróżniających się podczas spotkań, akcji, obozów, rekolekcji i zaprasza do tzw. Szkoły Liderów. Warunki, które musi spełniać lider rozpoczynający szkolenie:

– aktywność w swoim środowisku, oddziale

– złożone przyrzeczenie członkowskie KSM.

– świadomość celów i zadań KSM

         Szkoła Lidera powstała po to, aby rozwijać członków Stowarzyszenia i przygotować ich do prowadzenia pracy organizacyjnej na szczeblu parafii, okręgu i diecezji.  Liderem jest członek KSM DŁ, który posiada potencjał motywowania, inspirowania i prowadzenia oddziałów, wrażliwość na drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość: lokalną i globalną. Swoją postawą realizuje główne kierunki zaangażowania KSM.

        Szkolenie składa się z kilku spotkań podczas których kandydaci, mają okazję nauczyć się zasad formalnych działania stowarzyszenia, prowadzenia spotkań, metod rozwiązywania problemów w oddziałach, pisania sprawozdań oraz wiele innych umiejętności przydatnych również w dorosłym życiu.

Warunki jakie musi spełnić kandydat na Lidera KSM DŁ:

-status członka KSM (po przyrzeczeniu, posiadającego legitymację)

-zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej kończącej DSLobecność na wszystkich spotkaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

-na szczeblu diecezjalnym

-zaangażowanie w życie wspólnotyPytania i zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na Liderów KSM DŁ

          Przedstawiamy Wam listę kandydatów na Liderów w roku 2013 (posługa diecezjalna). To właśnie na wsparcie tych osób będą mogły liczyć okręgi, oddziały i Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Diecezjalny.
         W razie zmian (np. przejścia w stan spoczynku, odwołania z posługi lub nowej edycji Szkoły Lidera) lista ta będzie uaktualniana.

1. Hubert Dyoniziak – KSM Brok

2. Kacper Maliszewski – KSM Brok

3. Emilia Maliszewska – KSM Łapy

4. Karolina Płońska – KSM Łapy

5. Małgorzata Ruszczyńska – KSM Myszyniec

6. Ewelina Bednarczyk – KSM Rzekuń

7. Karolina Bednarczyk – KSM Rzekuń

8. Kamil Grabiński– KSM Wysokie Maz.

9. Aleksandra Kalinowska – KSM Wysokie Maz.

10. Emilia Sasinowska – KSM Zambrów św. Józefa

11. Ada Rogalska – KSM Sokoły

12. Angelika Gosk – KSM Krzyża św. Łomża

13. Marek Mateusz Malinowski – KSM Krzyża św. Łomża

14 Ewelina Ulążka – KSM Krzyża św. Łomża

15. Asia Wysocka – KSM Kolno