KSM oddział w Zambrowie powstał 29 października 2010 roku. Na przestrzeni lat liczba KSMowiczów zmieniała się, ale obecnie liczy 13 członków. Nasze spotkania odbywają się regularnie  w piątki po Mszy o godzinie 18. Na spotkaniach przede wszystkim rozwijamy naszą wiarę poprzez wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego oraz dyskusje dotyczące problemów młodych ludzi. Pomocne w dyskusjach stają się wartościowe filmy, które niekiedy wspólnie oglądamy. Ważnym elementem są także spotkania integracyjne, które pozwalają nam się lepiej poznać, a tym samym wspierać w trudnych chwilach. Wspólnie integrujemy się na organizowanych ogniskach lub wyjazdach.
W naszej wspólnocie ważna jest współpracai komunikacja między nami, która jest kluczowa w tworzeniu takich relacji jak ta. Starsi KSMowicze, którzy przez wiele lat rozwijali się we wspólnocie przekazują młodym zdobytą wiedzę, wiarę oraz doświadczenia poprzez prowadzenie spotkań. Z chęcią pomagamy przy ozdabianiu naszego Kościoła podczas różnych uroczystości  oraz wspólnie świętujemy ważne dla naszej wspólnoty wydarzenia takie jak rocznice powstania oddziału, jak i również razem obchodzimy wigilię. Na terenie Kościoła działamy poprzez różne akcje. W ostatnich latach były to np. paczki dla ubogich rodzin, flaga dla rodaka czy sprzątanie grobów, w co nasi KSMowicze chętnie się angażowali. Prowadzenie Adoracji również nie jest straszne dla naszego oddziału. Młodzi wychodzą również naprzeciw do rówieśników  np. w trakcie rekolekcji. Prowadzili je w szkołach podstawowych w Zambrowie oraz w  Osowcu, gdzie dzielili się z młodzieżą owocami swojej wiary. Ważną rolę odgrywa Msza Święta, od której rozpoczynamy spotkanie. Podczas niej biernie bierzemy udział oraz w trakcie której członkowie z naszej wspólnoty angażują się w sprawowaną liturgię.
Pomimo wieku, własnych doświadczeń jak i poglądów, które niekiedy nas dzielą, każdy jest otwarty na rozmowę i nie zmienia to sposobu patrzenia na siebie nawzajem. Każdy może na siebie liczyć, zawiązujemy mocne więzi oraz przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Po tylu latach bycia i dążenie w tym samym kierunku, którym jest Niebo i bycie blisko Boga, dla każdego z nas nasza wspólnota stała się naszym drugim domem, a my dla siebie rodziną.

Kierownictwo oddziału:

prezes – Mariola Urbanek
z-ca prezesa – Alicja Gumowska
skarbnik – Alan Boguszewski
sekretarz – Zofia Gumowska
z-ca sekretarza –

 

14 grudnia 2021

Więcej informacji z tej kategorii

KSM Łomża Miłosierdzie Boże

Oddział KSM Łomża Miłosierdzie Boże powstał w listopadzie 2020 roku. Powodem założenia wspólnoty była chęć integracji...

KSM Sokoły

Oddział KSM Sokoły w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP został wznowiony w 2012-2014r przez opiekuna ks. Mariusza Szulca ....

KSM Brok

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku istnieje nieprzerwanie od 2010 roku. Wówczas oddział założyło 20...

KSM Szumowo

Oddział KSM Szumowo powstał w 2014 roku. Pierwszym Asystentem w parafii Szumowo i założycielem KSM – u był Ks. Tomasz...

KSM Śniadowo

Oddział KSM Śniadowo. W skład kierownictwa wchodzą: Ksiądz asystent : Ks. Tomasz Kurek prezes: Kinga Jurkowska...

KSM Radule

W dniu 17 października 2021 r., w parafii Radule, z inicjatywy ks. proboszcza Arkadiusza Ryłki, odbyło się spotkanie...