Oddział KSM Sokoły w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP został wznowiony w 2012-2014r przez opiekuna ks. Mariusza Szulca . Obecnie nasz oddział liczy 22 osoby z opiekunem Ks. Pawłem Wiśniewskim i prezesem Kamilem Jabłońskim. Nasze spotkania odbywają się w każdą sobotę po Mszy Świętej o godzinie 17.00 po mszy trwają one około godzinę. Mamy je w Domu Prafialnym.

Na naszych spotkaniach poruszamy tematy związane z naszym działaniem w parafii ale również organizujemy spotkania formacyjne z pomocą podręczników które pomogą nam rozszerzać nasza wiedze wobec siebie i innych. Oczywiście organizujemy  pomoc dla kościoła i pomagamy np. przy sprzątaniu grobów albo paczki dla ubogich. Każda nasza pomoc jest dla nas nowym doświadczeniem i dobrym uczynkiem wspieramy się w tym co robimy rozmawiamy ze sobą i staramy pomagać pomimo wieku pomiędzy nami.

14 grudnia 2021

Więcej informacji z tej kategorii

KSM Łomża Miłosierdzie Boże

Oddział KSM Łomża Miłosierdzie Boże powstał w listopadzie 2020 roku. Powodem założenia wspólnoty była chęć integracji...

KSM Brok

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku istnieje nieprzerwanie od 2010 roku. Wówczas oddział założyło 20...

KSM Szumowo

Oddział KSM Szumowo powstał w 2014 roku. Pierwszym Asystentem w parafii Szumowo i założycielem KSM – u był Ks. Tomasz...

KSM Śniadowo

Oddział KSM Śniadowo. W skład kierownictwa wchodzą: Ksiądz asystent : Ks. Tomasz Kurek prezes: Kinga Jurkowska...

KSM Radule

W dniu 17 października 2021 r., w parafii Radule, z inicjatywy ks. proboszcza Arkadiusza Ryłki, odbyło się spotkanie...