Oddział KSM Śniadowo. W skład kierownictwa wchodzą: Ksiądz asystent : Ks. Tomasz Kurek prezes: Kinga Jurkowska zastępca prezesa: Ania Wolińska sekretarz: Julita Gołębiewska skarbnik: Ania Wolińska. Oddział powstał 23 listopada 2018 roku przy parafii Wniebowzięcia NMP w Śniadowie i liczy 20 osób. Spotkania odbywają się w każdy piątek. Oddział brał udział w wielu akcjach takich jak Akcja ” Flaga dla rodaka ” czy szlachetna paczka itp. W 2020 roku został zorganizowany przez nas bal karnawałowy dla wszystkich KSM-ów z naszej diecezji. Co roku osoby stanowiące zarząd angażują się w przygotowanie bierzmowanych do przyjęcia sakramentu, pełniąc funkcję animatorów. Spotkania dzielą się u nas na formacyjne i te, w których wykorzystujemy czas na wspólne wyjazdy i rozrywkę. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać i powiększać o nowych członków i doświadczania a także akcje i wydarzenia, które możemy planować i realizować.

Kierownictwo oddziału:

prezes – Kinga Jurkowska
z-ca prezesa – Anna Wolińska
skarbnik –
sekretarz – Julita Gołębiewska
z-ca sekretarza –

14 grudnia 2021

Więcej informacji z tej kategorii

KSM Łomża Miłosierdzie Boże

Oddział KSM Łomża Miłosierdzie Boże powstał w listopadzie 2020 roku. Powodem założenia wspólnoty była chęć integracji...

KSM Sokoły

Oddział KSM Sokoły w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP został wznowiony w 2012-2014r przez opiekuna ks. Mariusza Szulca ....

KSM Brok

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku istnieje nieprzerwanie od 2010 roku. Wówczas oddział założyło 20...

KSM Szumowo

Oddział KSM Szumowo powstał w 2014 roku. Pierwszym Asystentem w parafii Szumowo i założycielem KSM – u był Ks. Tomasz...

KSM Radule

W dniu 17 października 2021 r., w parafii Radule, z inicjatywy ks. proboszcza Arkadiusza Ryłki, odbyło się spotkanie...