W dniu 17 października 2021 r., w parafii Radule, z inicjatywy ks. proboszcza Arkadiusza Ryłki, odbyło się spotkanie organizacyjne KSM, w spotkaniu uczestniczyło 20 osób, głównie uczniowie VII, VIII, ale także uczniowie szkół średnich i studenci. Spotkanie prowadził ks. Mariusz Szulc, który jest opiekunem KSM diecezji łomżyńskiej. Celem spotkania było nakreślenie młodzieży naszej parafii czym jest i w jaki sposób działa KSM. W czasie półgodzinnego spotkania został nam przedstawiony program działania stowarzyszenia. Ksiądz Mariusz pokazał nam tez film, na którym młodzi członkowie KSM głosili swoje świadectwa. Miesiąc po tym spotkaniu wybraliśmy się wspólnie z ks. Proboszczem do Łomży na święto patronalne KSM, następnie wybraliśmy zarząd i omówiliśmy jak będą wyglądały nasze spotkania. Ustaliliśmy że spotkania KSM Radule będą odbywały się minimum raz w miesiącu. Obecnie KSM Radule liczy 19 członków

Kierownictwo oddziału:

prezes – Zuzanna Rzędzian
z-ca prezesa – Patrycja Kulesza
skarbnik – Kacper Sikorski
sekretarz – Julita Kijek
z-ca sekretarza – Bartek Rzędzian

 

 

14 grudnia 2021

Więcej informacji z tej kategorii

KSM Łomża Miłosierdzie Boże

Oddział KSM Łomża Miłosierdzie Boże powstał w listopadzie 2020 roku. Powodem założenia wspólnoty była chęć integracji...

KSM Sokoły

Oddział KSM Sokoły w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP został wznowiony w 2012-2014r przez opiekuna ks. Mariusza Szulca ....

KSM Brok

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku istnieje nieprzerwanie od 2010 roku. Wówczas oddział założyło 20...

KSM Szumowo

Oddział KSM Szumowo powstał w 2014 roku. Pierwszym Asystentem w parafii Szumowo i założycielem KSM – u był Ks. Tomasz...

KSM Śniadowo

Oddział KSM Śniadowo. W skład kierownictwa wchodzą: Ksiądz asystent : Ks. Tomasz Kurek prezes: Kinga Jurkowska...