KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJĘCIA „OBRĄCZKI CZYSTOŚCI”
podczas uroczystej liturgii ku czci bł. Karoliny Kózkówny, patronki młodzieży polskiej – 18 listopada 2016 r. w Katedrze Łomżyńskiej
PRZYPOMNIENIE CZY MANIFESTACJA?
Tylko serce czyste może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.          Św. Jan Paweł II
Największy dar – o wiele większy niż pieniądze i posag – jaki możecie sobie ofiarować w dniu ślubu, to czyste serce i dziewicze ciało.          Św. Matka Teresa
Wielu młodych ludzi coraz częściej uświadamia sobie jak wielką wartością jest dar czystości przedmałżeńskiej. Osoby powstrzymujące się od współżycia przed ślubem można poznać po srebrnej obrączce z wygrawerowanymi liliami. Noszą je tysiące młodych ludzi. Lilie były ulubionymi kwiatami bł. Karoliny Kózkówny. W 1914 r. Karolina zginęła, broniąc się przed gwałtem ze strony rosyjskiego żołnierza. Miała 16 lat. Do jej grobu w podtarnowskiej Zabawie pielgrzymują dziś młodzi ludzie z całej Polski. Wielu z nich wraca do domu ze srebrną obrączką na palcu. Obrączki czystości są często noszone zgodnie z tradycją noszenia obrączek ślubnych, czyli na palcu serdecznym lewej lub prawej dłoni. Młodzi ludzie częściej noszą na lewej dłoni właśnie po to, aby odróżnić tę obrączkę od tej ślubnej. Obrączka czystości ma być symbolem przysięgi, przypomnieniem o podjętej decyzji. Jest też informacją dla innych, że osoba ją nosząca ślubowała czystość przed zawarciem małżeństwa.

     Od kilku lat Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej organizuje 18 listopada uroczystą liturgię ku czci swojej Patronki, w trakcie której młodzież przyjmuje „obrączkę czystości bł. Karoliny”.

Kto może przyjąć „obrączkę bł. Karoliny”?
     Obrączkę mogą przyjąć osoby, które mają ukończone 16 lat i czują w sercu pragnienie życia w czystości przedmałżeńskiej. Przygotowaniem do tego wydarzenia jest udział w dniach skupienia, które odbędą się w dniach 11-12 listopada 2016 r. w Ostrożnem.
Kiedy można ją przyjąć?
     Dnia 18 listopada br. w Katedrze Łomżyńskiej podczas Mszy świętej o godz. 18:00.
Jak brzmi treść przyrzeczenia?
• Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło o Jego miłości i było znakiem przyszłego Królestwa?
• Czy chcesz przy pomocy łaski Bożej i wstawiennictwa błogosławionej Karoliny troszczyć się o czystość duszy i ciała?
• Czy chcesz trwać w czystości przedmałżeńskiej, by podobać się Bogu i zachować tę czystość Jemu samemu, bądź osobie, z którą Cię Bóg w przyszłości złączy węzłem małżeńskim?
obraczkaczystosci
Zgłoszenia i szczegóły odnośnie w/w wydarzenia na stronie www.ksm-lomza.pl
Łomża, dnia 4 listopada 2016 r.
N. 2638/2016
Ks. Robert Śliwowski                                                              + Tadeusz Bronakowski
Asystent Kościelny KSM DŁ                                                         Wikariusz Generalny

7 listopada 2016

Więcej informacji z tej kategorii

Spotkanie formacyjne KSM Radule

Spotkanie formacyjne KSM Radule

13 lutego w parafii Radule po Mszy Świętej no godz.9.00 w salce parafialnej, odbyło się spotkanie formacyjne...

Bal Karnawałowy 2022

Bal Karnawałowy 2022

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zaprasza wszystkich młodych duchem na Bal...

Promocja w mediach

Promocja w mediach

Ważne jest, aby dobro szerzyć! Cieszyć się z pozytywnych wartości, które budują, a nie niszczą. Pośród gąszczy...