Wspólnoty formacyjne w różny sposób definiują cel swego istnienia. Zawsze jednak chodzi o pomoc w prowadzeniu członków wspólnot do dojrzałej wiary. Podobny cel mają zarówno grupy bardziej sformalizowane, które funkcjonują na podstawie zatwierdzonych statutów, jak i te, których działanie ma charakter bardziej spontaniczny, a czasem nietrwały. Dają one także nadzieję, że zarówno ochrzczeni jak i pozostający poza Kościołem zostaną zewangelizowani i staną się świadkami Chrystusa.

Każda ze wspólnot formacyjnych posiada swój charyzmat i metodę działania. Każda niejako z natury otwarta jest na budowanie jedności w łonie Kościoła.

Biorąc pod uwagę wpisane w tożsamość wspólnot formacyjnych pragnienie budowania jedności, zapraszamy ich członków do udziału w Diecezjalnej Inauguracji Roku Formacyjnego Ruchów, Stowarzyszeń i Grup Modlitewnych Diecezji Łomżyńskiej. Odbędzie się ona we wspomnienie liturgiczne św. Ojca Pio – w sobotę 23 września br. na terenie Młodzieżowego Centrum Rozwoju w Ostrożnem.

Do udziału zapraszamy między innymi: Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Gloriosa Trinita, Ruch Światło – Życie, Kościół Domowy, Eqipe Notre – Dame, Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Focolare, Theoforos, KSM, Akcję Katolicką, Ruch Lednicki, Legion Maryi, Rycerzy Kolumba, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, członków Kół Różańcowych, Wspólnoty Juda, Wspólnot Intronizacyjnych, Rodzinę Radia Maryja, służbę liturgiczną ołtarza, schole i chóry parafialne, harcerzy oraz duszpasterstwo pielgrzymkowe, itd.

Spotkanie odbędzie się według następującego programu:
• 8.30 – początek pielgrzymki pieszej z Tabędza do Ostrożnego – dla chętnych
• 11.00 – spotkanie wszystkich w Ostrożnem, które rozpocznie uroczysta Msza św.
• 12.00 – konferencja: „Mężczyzna i jego zaangażowanie w życie Kościoła”
• 12.30 – nauczanie „Idźcie i czyńcie uczniami” – Marcin Ostrowski z fundacji „Ja jestem” i koncert uwielbienia prowadzony przez zespół „Głos Światła”
Spotkanie zakończy się wspólną agapą ubogaconą zabawą ludową poprowadzoną przez zespół „Pniaki i krzaki” z Łęgu Przedmiejskiego oraz orkiestrę kurpiowską z Lelisa.
Zwracamy się z prośbą do księży proboszczów, aby odczytali to zaproszenie w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 17 września 2017 r. i przekazali je osobiście wspólnotom działającym na terenie swojej parafii.

Spotkanie Charyzmatyczne-srednie

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

12 września 2017

Więcej informacji z tej kategorii

Bal Karnawałowy 2022

Bal Karnawałowy 2022

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zaprasza wszystkich młodych duchem na Bal...

Promocja w mediach

Promocja w mediach

Ważne jest, aby dobro szerzyć! Cieszyć się z pozytywnych wartości, które budują, a nie niszczą. Pośród gąszczy...