Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

email: biuro@ksm-lomza.pl

Galeria

Wypłynąć na głębię znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje i oddać wszystkie wasze twórcze zdolności i cały wasz entuzjazm w służbę Chrystusowi

św. Jan Paweł II