Formularz Zgłoszeniowy Spotkanie Młodych Taize

Taizé-Strasbourg 

[form form-1]

Więcej Informacji u Ks. Mariusza Szulca – 502 957 729

Zamieszczanie fałszywych danych osobowych, informacji nie prawdziwych – zakazane. Pragniemy poinformować, że wraz z wysłanym formularzem wysyłasz numer IP. Organizatorzy.