Dni formacyjne Zarządów Diecezjalnych, Kierownictw Oddziałów

Dni Formacyjne Zarządów Diecezjalnych oraz Komisji Rewizyjnych na Śnieżnicy (Beskid Wyspowy), 15-21 lipca 2012 r., (całkowity koszt: 225 zł, z czego 30 zł pokrywa Fundacja dla Młodzieży, a 195 zł pokrywa uczestnik)

Ogólnopolskie Dni Formacyjne Zarządów Diecezjalnych oraz Komisji Rewizyjnych to turnus rekolekcyjny połączony z warsztatami. W trakcie Dni Formacyjnych uczestnicy będą pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności pomagające w skutecznym i sprawnym działaniu.

Jest to czas, aby wypracować kierunki rozwoju KSM zarówno w Polsce, jak i w diecezjach, jak również by omówić organizację wspólnych inicjatyw tj. „Debat o Czystości”, Debat „Dar życia – darem miłości”, ogólnopolskich rozgrywek sportowych i innych.

Ponadto ukazane będą cechy, jakimi powinien wyróżniać się lider, w jaki sposób kierować zespołem, aby skutecznie osiągał stawiane sobie zadania. Celem warsztatów będzie także ukazanie wagi kultury, sztuki i historii narodu, a przez to motywacji do podejmowania inicjatyw mających na celu rozprzestrzenianie się szeroko pojętej kultury na pokolenie młodych ludzi i środowisk, w których żyją, uczą się i pracują.

Dni Formacyjne dla kierownictw i liderów KSM na Śnieżnicy (Beskid Wyspowy), 15-21 lipca 2012 r., (całkowity koszt: 225 zł, z czego 30 zł pokrywa Fundacja dla Młodzieży, a 195 zł pokrywa uczestnik)

Podczas tegorocznych wakacji zapraszamy kierownictwa oddziałów i kół KSM oraz tych wszystkich, którzy jeszcze pełniej chcą działać w Stowarzyszeniu. W trakcie Dni Formacyjnych uczestnicy będą pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności pomagające w skutecznym i sprawnym działaniu w oddziale lub kole KSM.

Członkowie kierownictw oraz liderzy będą mogli wymienić się doświadczeniami działania w KSM w różnych diecezjach oraz zapoznać się z różnymi pomysłami inicjatyw realizowanych przez KSM w parafiach. Uczestnicy oprócz warsztatów, formacji, spotkań w grupach będą także brali udział w zaplanowanej rekreacji wśród górskich krajobrazów, wspólnych ogniskach, grach i zabawach.

Zaprasza
Prezydium KR KSM