Debaty Walentynkowe

          W dzisiejszym świecie temat miłości przedmałżeńskiej jest tematem kontrowersyjnym. Dla wielu młodych ludzi, którzy idą z duchem z tego świata, termin czystości aż do ślubu po prostu nie istnieje. Dlatego w odpowiedzi na promowany w świecie konsumpcyjny styl życia, często pozbawiony jakichkolwiek wartości i zasad, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej organizuje Debaty Walentynkowe.

debata_walentynkowa DebataLomza debaty_1plakat medialny

Sprawozdanie z Debat Walentynkowych w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2012

Sprawozdanie z Debat Walentynkowych w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2013

Sprawozdanie z Debat Walentynkowych w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2014

       Projekt ten zakłada organizowanie debat, publicznych dyskusji z udziałem młodzieży, dziennikarzy, specjalistów, zaproszonych gości. Debaty organizowane są raz w roku w miesiącu lutym (dużych i małych ośrodkach) z racji wspomnienia Św. Walentego.

      Są one tak przygotowywane i prowadzone, aby ich tematyka pomagała młodym ludziom w formowaniu i przygotowywaniu się do założenia rodziny. Celem ich jest także inspirowanie młodych do przemyśleń i zwrócenie uwagi na chrześcijańską wizję narzeczeństwa i rodziny.

      Z naszego doświadczenia wynika, że organizowanie takich debat zachęca różne środowiska katolickie do podejmowania tej inicjatywy w innych regionach, co sprawia, że z tematyką debat docieramy do coraz szerszej rzeszy młodych i mediów.

      Pomysł ten jest już realizowany od kilku lat w Polsce przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Naszym zdaniem rozszerzenie tej inicjatywy na inne kraje europejskie będzie dobrą formą oddziaływania i może przyczynić się do integrowania naszych środowisk.

1. Celem debat jest przybliżanie chrześcijańskiej wizji rodziny.

2.Publiczna debata może się odbyć nawet w gronie 10-20 osób. Grupa uczestników oczywiście może być większa – nawet zdarzają się debaty z udziałem publiczności np. do 200 osób. Organizowanie debaty nawet w wąskim gronie czy mniejszych miejscowościach jest także rzeczą pożyteczną, ponieważ przez tego typu wydarzenia budzimy myślenie i dajemy świadectwo. Natomiast same środowiska katolickie uaktywniają się i nabierają doświadczenia we wchodzeniu w przestrzeń publiczną.

3. Sugerujemy, by debata odbyła się tuż przed 14 lutego z racji wspomnienia św. Walentego. Jej organizacja i promocja może być połączona z innymi wydarzenia jak np. rekolekcje czy wieczorek dla zakochanych.

4.Organizatorem może być stowarzyszenie, parafia, wspólnota działająca przy kościele lub inne środowiska pragnące przyczynić się do propagowania wartości chrześcijańskich. Organizator debaty posiada pełną swobodę w jej przygotowaniu i poprowadzeniu – przy założeniu, ma się ona przyczyniać do propagowania wartości katolickich. Niniejsze wskazówki mają być jedynie inspiracją i pomocą.

5.Do uczestnictwa zapraszamy młodzież, małżeństwa katolickie, narzeczonych, doradców życia rodzinnego, specjalistów (np. psycholog, lekarz, ksiądz, pedagog, itd.), dziennikarzy, internautów. W charakterze widzów warto zaprosić przedstawicieli różnych środowisk, władz samorządowych, oświatowych, osoby znane i szanowane w środowisku, aby z tematyką debaty jak najszerzej i najskuteczniej przenikać do opinii publicznej. Debaty walentynkowe traktujemy jako próbę docierania z wartościami chrześcijańskimi nie tylko do uczestników samego spotkania, ale także szerszego grona odbiorców informacji o samej debacie i jej treści.

6.W związku z powyższym zapraszamy na debatę przedstawicieli mediów katolickich również tych o charakterze lokalnym jak np. gazeta parafialna czy parafialna strona internetowa. Zapraszamy także w miarę możliwości przedstawicieli mediów świeckich.

7.Debatę organizujemy w miejscu dostosowanym do liczby planowanych uczestników, ale w takim by samo miejsce w miarę możliwości podnosiło rangę debaty. Może to być sala na uniwersytecie, miejscowy ośrodek kultury, teatr, kino lub inne miejsce, ale takie do którego uczestnikom byłoby łatwo dotrzeć.

8.Do poprowadzenia debaty wystarczy jedna osoba, która odpowiednio zostanie przygotowana w związku z planowanym tematem debaty. Do tej pory odbywały się debaty między innymi wokół takich zagadnień jak: czystość przedmałżeńska, poszanowanie życia poczętego, In vitro, dziecko – błogosławieństwem Boga. Proponujemy, aby dobierając temat debaty czynić to w odniesieniu do bieżących potrzeb Kościoła i sytuacji w danym kraju.

9.W przygotowaniu debaty pomocne jest posiadanie wydrukowanych zaproszeń i plakatów, których odpowiednio wcześniejsza dystrybucja przyczynia się do zebrania uczestników. W razie trudności można poprzestać na rozesłaniu zaproszeń i plakatów za pomocą poczty elektronicznej.

10.Zaproszenia i informacje o debacie w miarę możliwości należy rozesłać do wszystkich mediów niezależnie od przewidywanego zainteresowania. Po zakończeniu debaty także warto rozesłać materiał, komunikat o przebiegu zrealizowanej debaty.

           Zachęcamy Was wszystkich do przedyskutowania naszej propozycji i ewentualnego podjęcia się organizowania debat systematycznie w miesiącu lutym (co roku). Wydaje nam się, że byłoby to wartościowe by w każdym kraju Unii Europejskiej (i nie tylko) powstało środowisko angażujące się w ten projekt.

Źródło: http://www.diecezja.waw.pl/2123