categories

Wybory w KSM do Zarządu Diecezjalnego 2015!

Kończy się dwuletnia kadencja Zarządu KSMDŁ. Termin upływu władzy danej członkom Zarządu w wolnych wyborach dwa lata temu zbiegł się ze świętowaniem V-lecia KSM w naszej diecezji. Uroczystość Patronalna była okazją do podziękowania wszystkim, którzy stanowili skład Zarządu. Jak to się często dzieje, szczególnie w młodym wieku czas szybko mija, a życie niesie nowe wyzwania i zobowiązania. Prawie wszyscy członkowie podjęli naukę na uczelniach wyższych, wyjeżdżając poza diecezję do większych aglomeracji, co spowodowało niemożliwość kontynuacji zobowiązań w zarządzie. (co nie znaczy ze kiedyś po ukończonych studiach na nowo ich nie podejmą, czego im i sobie życzę).

Zatem w sobotę 28 listopada o godz. 11:00 w CES przy WSD w Łomży odbędzie się Zjazd Diecezjalny celem dokonania wyborów nowego Zarządu oraz kontynuacji koordynacji pracy stowarzyszenia. Do uczestnictwa zobowiązane są kierownictwa oddziałów i księża Asystenci.

To ważny moment dla stowarzyszenia, bowiem ważny dla Jego funkcjonowania jest Zarząd

Oto co mówi Statut KSM:

§34
Zjazd diecezjalny odbywa się przynajmniej raz w roku. Do zadań Zjazdu należy w szczególności:

• wybór diecezjalnego Zarządu Stowarzyszenia na 2 lata, z tym, że biskup diecezjalny mianuje prezesa Zarządu spośród trzech kandydatów wybranych przez Zjazd i przedstawionych przez asystenta diecezjalnego. Z dwóch pozostałych nowo mianowany prezes wybiera swego zastępcę, a drugi zostaje członkiem Zarządu i delegatem do Krajowej Rady;
• wybór 3-osobowej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na 2 lata;
• opracowywanie założeń programowych pracy Stowarzyszenia w diecezji.

§35
Zarząd diecezjalny Stowarzyszenia tworzą: prezes i jego zastępca, sekretarz i jego zastępca, skarbnik, dwóch członków oraz ksiądz asystent delegowany przez biskupa diecezjalnego.

§36
Zarząd diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:

• kieruje Stowarzyszeniem w diecezji;
• opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla oddziałów (kół) propozycje rocznych programów, wymienione programy przedstawia biskupowi i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
• organizuje działania Stowarzyszenia o charakterze diecezjalnym oraz inspiruje i koordynuje działania oddziałów (kół);
• reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych osób fizycznych i prawnych;
• rozstrzyga spory wynikłe w oddziałach parafialnych (kołach).

Prosimy o zgłaszanie Kandydatów przez stronę KSM: http://ksm-lomza.pl/wybory-do-zarzadu-2015/

W imieniu Zarządu

Asystent Kościelny

Ks. Robert Śliwowski


Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wprowadź CAPTCHA

captcha

Dane

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

NIP 718-211-91-81

REGON 200382202

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

e-mail: biuro@ksm-lomza.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 37 8757 0001 0003 4773 2000 0010

Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 58 8757 0001 0003 4773 2000 0020