categories

Przyrzeczenie

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu , Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

– „całym życiem służyć” co to dla nas znaczy?
– „być DOBRYM członkiem KSM” tzn. jakim? Jakie powinien posiadać cechy?

Kiedy składamy przyrzeczenie?

„Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego (w co powinno być wliczone odpowiednie szkolenie), przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Przyrzeczenie powinno się odbywać raz w roku w święto patronalne KSM- u (Chrystusa Króla Wszechświata), najlepiej uroczyście podczas Mszy Św. czy akademii w obecności Zarządu Diecezjalnego.”

– co powinien wiedzieć kandydat do przyrzeczenia?
– czy osoby po przyrzeczeniu nie zapominają o jego treści?

Co dla KSM – owicza znaczy przyrzeczenie?

„Aczkolwiek nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i Organizacji.”

– czy jest to tylko stanie się członkiem KSM- u czy coś więcej?
– co dla mnie znaczyło moje przyrzeczenie?
– Jakimi doświadczeniami mogę się podzielić z kandydatami?

Rola kierownictwa i oddziału

„Dlatego niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpowiedzialnie. Tak potraktowane przyrzeczenie będzie na pewno dotrzymane.”

„Szanujący się oddział nie dopuści do przyrzeczenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy ten cel znają ipragną realizować.”


Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wprowadź CAPTCHA

captcha

Dane

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

NIP 718-211-91-81

REGON 200382202

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

e-mail: biuro@ksm-lomza.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 37 8757 0001 0003 4773 2000 0010

Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 58 8757 0001 0003 4773 2000 0020