categories

NIEZWYKŁE SPOTKANIE

„Trzeba pamiętać o Siostrze Faustynie. Bóg przygotował posłannictwo Bożego Miłosierdzia, którego świadkiem, rzecznikiem stała się ta prosta córka polskiej ziemi”

Jan Paweł II – Płock, 7 czerwca 1991r.

„Skoro mowa o św. Faustynie, pragnę wyrazić jeszcze jedno życzenie – aby te słowa: „Jezu, ufam Tobie!”, widoczne na tylu obrazach, stały się jasnym drogowskazem dla ludzkich serc, również w przyszłości, przy końcu tego stulecia i tysiąclecia, a także w następnych. „Jezu, ufam Tobie!” Nie ma takiej ciemności, w której człowiek musi się zgubić. Jeśli tylko zaufa Jezusowi, zawsze odnajdzie światło”.

Jan Paweł II – Watykan, 19 kwietnia 1993 r.

Dziedzictwo świętego Jana Pawła II nie może przeminąć w Kościele, a wspomnienia o Nim nie mogą być tylko sentymentalnym rozrzewnieniem, lecz powinny być one darem i zobowiązaniem. Każdy z nas może i powinien obrać jakąś cząstkę z wielkiego bogactwa człowieczeństwa, duchowości kapłaństwa i pontyfikatu Jana Pawła II i wprowadzać ją w praktykę życia. Zwłaszcza młodzież, którą tak bardzo cenił za swego życia, a dla której z upływem czasu papież – Polak będzie znany z książek i opowiadań.
Świadomi tego zobowiązania jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, przy pomocy ludzi dobrej woli mogliśmy przeżyć w dniu 7 lutego 2015 r. przepiękną uroczystość w Młodzieżowym Centrum Rozwoju w Ostrożnem. Tego dnia bowiem w obecności kapłanów i dużej ilości wiernych zostały wprowadzone do kaplicy p.w. Matki Bożej Anielskiej relikwie św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny. Kaplica, zatem jeszcze bardziej będzie przypominała prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie i prawdę o przewodniku ludzkości. Ufamy, że wszyscy gromadzący się w tej kaplicy na modlitwie, przez wstawiennictwo świętego Jan Pawła II, który zawierzył się całkowicie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu świętej Faustyny, będą otrzymywać obfite łaski do osiągnięcia świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani.  Bogu niech będą dzięki za dar uroczystości w miejscu, w którym od ponad trzydziestu lat Jezus przychodzi z darem swej miłości miłosiernej. Niech chwała Boga w Trójcy Świętej Jedynego rozbrzmiewa i kwitnie w tej kaplicy, która dla wielu jest miejscem powrotu do Boga. Niech doświadczenie Bożej łaski, jeszcze bardziej umacnia w nadziei tych, którzy przychodzą tu ukoić swój ból i cierpienie z racji choroby, trudnych sytuacji życiowych, a nade wszystko po tragicznej utracie swoich najbliższych.
20 września 1985r. w miejscu, gdzie dziś stoi kaplica została zamontowana figura Pana Jezusa, którą poświęcił ks. Marian Czerwiński – proboszcz parafii w Szumowie, później z ofiar pielgrzymów wybudowano mały kościółek. Przed uroczystością sprowadzenia relikwii nakładem i staraniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zostało przebudowane prezbiterium kaplicy i przygotowano miejsca do godnego przechowywania relikwii świętych. Obie relikwie są relikwiami pierwszego stopnia (krew św. Jana Pawła II i kość św. siostry Faustyny), a umieszczone zostały nad wizerunkami przedstawiającymi sylwetki obojga świętych.
Młodzieżowe Centrum Rozwoju KSM DŁ, powstało w lipcu 2014 r, dzięki życzliwości ks. Kan. Sławomira Grodeckiego – proboszcza parafii Szumowo i za pozwoleniem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który uroczyście poświecił w dniu 30 lipca dom formacji. Centrum jest doskonałym miejscem do organizowania rekolekcji, dni skupienia, ale również wczasowekeendów, „ognisk”, spotkań integracyjnych oraz wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży. Zarówno położenie, jak i wyposażenie ośrodka daje możliwość organizowania szkoleń i konferencji.

Zapraszamy.

Małgorzata Ruszczyńska
Sekretarz KSM DŁ


Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wprowadź CAPTCHA

captcha

Dane

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

NIP 718-211-91-81

REGON 200382202

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

e-mail: biuro@ksm-lomza.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 37 8757 0001 0003 4773 2000 0010

Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 58 8757 0001 0003 4773 2000 0020