categories

Liderzy !

Zostaliśmy powołani do służby Bogu i Kościołowi. Jako KSM-owicze musimy pamiętać, że w życiu codziennym to Jezus Chrystus jest najważniejszy. To On postawił nas w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, dając możliwość działania na Jego chwałę. Błogosławiony Jan Paweł II mówił: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.” W myśl tego nauczania nie możemy spoczywać na laurach, ale ciągle się rozwijać, by jeszcze prężniej działać w otaczającym nas środowisku.

LIDER – Członek KSM DŁ., który posiada potencjał motywowania, inspirowania i prowadzenia oddziałów, wrażliwość na drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość: lokalną i globalną. Swoją postawą realizuje główne kierunki zaangażowania KSM.

Każdego roku Zarząd KSM DŁ będzie wybierał liderów wyróżniających się podczas spotkań, akcji, obozów, rekolekcji i zaprasza do tzw. Szkoły Liderów. Warunki, które musi spełniać lider rozpoczynający szkolenie:

– aktywność w swoim środowisku, oddziale
– złożone przyrzeczenie członkowskie KSM
– świadomość celów i zadań KSM

Szkoła Lidera powstała po to, aby rozwijać członków Stowarzyszenia i przygotować ich do prowadzenia pracy organizacyjnej na szczeblu parafii, okręgu i diecezji. Liderem jest członek KSM DŁ, który posiada potencjał motywowania, inspirowania i prowadzenia oddziałów, wrażliwość na drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość: lokalną i globalną. Swoją postawą realizuje główne kierunki zaangażowania KSM.

Szkolenie składa się z kilku spotkań podczas których kandydaci, mają okazję nauczyć się zasad formalnych działania stowarzyszenia, prowadzenia spotkań, metod rozwiązywania problemów w oddziałach, pisania sprawozdań oraz wiele innych umiejętności przydatnych również w dorosłym życiu.

Warunki jakie musi spełnić kandydat na Lidera KSM DŁ:

-status członka KSM (po przyrzeczeniu, posiadającego legitymację)
-zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej kończącej DSL
-obecność na wszystkich spotkaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
-na szczeblu diecezjalnym
-zaangażowanie w życie wspólnoty

Pytania i zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na Liderów KSM DŁ

Przedstawiamy Wam listę kandydatów na Liderów w roku 2013 (posługa diecezjalna). To właśnie na wsparcie tych osób będą mogły liczyć okręgi, oddziały i Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Diecezjalny.
W razie zmian (np. przejścia w stan spoczynku, odwołania z posługi lub nowej edycji Szkoły Lidera) lista ta będzie uaktualniana.

1. Hubert Dyoniziak – KSM Brok
2. Kacper Maliszewski – KSM Brok
3. Emilia Maliszewska – KSM Łapy
4. Karolina Płońska – KSM Łapy
5. Małgorzata Ruszczyńska – KSM Myszyniec
6. Ewelina Bednarczyk – KSM Rzekuń
7. Karolina Bednarczyk – KSM Rzekuń
8. Kamil Grabiński– KSM Wysokie Maz.
9. Aleksandra Kalinowska – KSM Wysokie Maz.
10. Emilia Sasinowska – KSM Zambrów św. Józefa
11. Ada Rogalska – KSM Sokoły
12. Angelika Gosk – KSM Krzyża św. Łomża
13. Marek Mateusz Malinowski – KSM Krzyża św. Łomża
14 Ewelina Ulążka – KSM Krzyża św. Łomża
15. Asia Wysocka – KSM Kolno


Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wprowadź CAPTCHA

captcha

Dane

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

NIP 718-211-91-81

REGON 200382202

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

e-mail: biuro@ksm-lomza.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 37 8757 0001 0003 4773 2000 0010

Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 58 8757 0001 0003 4773 2000 0020