categories
Informacje z kategorii: Oddziały

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział w Myszyńcu

W latach 1925-1937 na terenie parafii Myszyniec prowadziły swoją działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej. Według kroniki prowadzonej w tym okresie przez pana Stanisława Topę zastępy działające przy naszej parafii uczestniczyły w wielu wydarzeniach m.in. Kongresie Eucharystycznym, Święcie Patronalnym, Walnym Zebraniu oraz Kursie dla Kierownictw. 18 października 1925 roku z inicjatywy ówczesnego wikariusza parafii Myszyniec księdza Józefa Borawskiego powstało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Należała do niego młodzież z osady Myszyniec, Dąbrowy oraz Myszyńca Starego. Biskup Stanisław Kostka Łukomski poświęcił sztandary zastępów S.P.M żeńskiego oraz męskiego. Liczba druhen i druhów stale wzrastała, w roku 1929 było ich niemal 300. Niestety w 1930 roku z powodu zmiany poglądów systemowych, a także braku porozumienia zostało zlikwidowane kilka zastępów. Funkcjonowały one tylko w osadzie Myszyniec oraz w Dąbrowach, lecz po jakimś czasie został zlikwidowany również zastęp w osadzie Myszyniec. Wraz z przybyciem nowego wikariusza księdza Kłoskowskiego zostały reaktywowane zastępy na terenie 17 wiosek oraz w osadzie Myszyniec. Ówcześnie liczba druhen i druhów wynosiła około 520. W 1934 roku przechodzi do historii S.M.P w związku z tym stowarzyszenie otrzymuje nowy statut oraz nową nazwę Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W myśl nowego statutu został utworzony „Okrąg Puszczy Kurpiowskiej” oraz „Okrąg Myszyniec”. Funkcja księdza ,,Patrona” zmieniła się na Księdza Asystenta. Został wybrany nowy prezes w osobie Ignacego Kozona. W grudniu 1937 roku KSM liczył w sumie 108 członków. 11 listopada 2011 roku zostaje powołany oddział KSM przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Powstanie naszego parafialnego oddziału jest owocem peregrynacji bł. Karoliny Kózkówny w naszej parafii. Dzięki staraniom ks. Jacka Rudawskiego został odnaleziony oraz odnowiony sztandar Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Męskiej. Dnia 25 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 13 członków naszego oddziału przyjęło przyrzeczenia z rąk Ks. Bp. Janusza Stępnowskiego w Kolnie. Nasz oddział liczy obecnie 18 członków. Prezesem jest Justyna Kordek, zaś Asystentem Kościelnym ks. Jacek Rudawski. Małgorzata Ruszczyńska Z-ca sekretarza...

więcej...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział w Kadzidle

W latach 1934 – 1939 na terenie parafii Kadzidło prowadziło swoją działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Według sprawozdania za rok 1938 z działalności KSMM w Diecezji Łomżyńskiej na dzień 31 grudnia 1938 KSMM liczyło 57 osób. Możemy też domniemywać, że KSMŻ zrzeszało tyle samo osób. W istniejącym w tamtym okresie dekanacie ostrołęckim istniało 12 oddziałów Stowarzyszenia, na 14 parafii. Nie działało tylko w parafiach Lipniki i Piski. W latach 1930 – 1935 z racji Kongresu Eucharystycznego, zorganizowanego w Ostrołęce przez Akcję Katolicką, Biskup Stanisław Kostka Łukomski, przybył do Kadzidła, gdzie spotkał się z miejscowymi duszpasterzami oraz z AK, KSMM i KSMŻ. Stowarzyszenia te miały swój sztandar, który nie zachował się do czasów obecnych. Okres II wojny światowej przerywa działalność tych stowarzyszeń. Po II wojnie światowej władze komunistyczne nie pozwalają na dalszą ich działalność. Dnia 30 września 1993 r., dekretem Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza zostaje erygowane Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, które na mocy rozporządzenia Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r., otrzymało osobowość prawną cywilną. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestniczenie we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. W latach 1993 – 2005, Stowarzyszenie nie rozwija się zbyt prężnie na terenie Diecezji Łomżyńskiej. Dopiero dzięki wielkiemu zaangażowaniu Ks. Roberta Śliwowskiego, obecnie Asystenta Diecezjalnego KSM w diecezji łomżyńskiej, 15 listopada 2006 r., zostaje wznowiona działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Dnia 7 listopada 2010 roku zostaje powołany Oddział KSM przy parafii Kadzidło. Powstanie naszego parafialnego oddziału, jest owocem peregrynacji relikwii i obrazu bł. Karoliny Kózkówny w naszej diecezji.. Dzięki staraniom Ks. Prałata Mariana Niemyjskiego i Ks. Dariusza Grochowskiego zostaje zakupiony nowy sztandar KSM. Na sztandarze umieszczona jest patronka KSM bł. Karolina Kózkówna i Godło KSM. Uroczystego poświecenia sztandaru dokonał dnia 23 października 2011 Ks. Prałat Marian Niemyjski na mszy świętej o godzinie 12.00. Obecnie nasz parafialny oddział KSM liczy 10 członków. Prezesem jest Beata Gwara, zaś Asystentem Kościelnym Ks. Dariusz...

więcej...

PLAN ROCZNY 2015/2016 – KSM Brok

PLAN ROCZNY 2015/2016 KSM BROK WRZESIEŃ Adoracja (modlitwa o owocny rok pracy) Ustalenie planu rocznego XV Zjazd Diecezjalny, Łomża Wieczór filmowy (film „Bóg nie umarł”) Spotkanie tematyczne Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) Eucharystia – oprawa KSM PAŹDZIERNIK Wspólny różaniec Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) Wyjazd do kina (film „Pilecki”) Spotkanie tematyczne Udział w Eucharystii ze znakami ŚDM Listopad „Noc Wszystkich Świętych” (1 listopada) Spotkanie tematyczne Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) Montaż słowno-muzyczny: „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!…” (11 listopada) Spotkanie integracyjne Rekolekcje przed przyrzeczeniami połączone wraz z Dniem Skupienia dla osób chcących przyjąć „obrączkę czystości” Liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny, Uroczysta eucharystia z obrzędem przyjęcia „obrączki czystości” oraz Wieczór Chwały Uroczystość Chrystusa Króla ( święto patronalne KSM) rekolekcje adwentowe, XVI zjazd diecezjalny, wybory do Zarządu Diecezjalnego na kolejną kadencję. Łomża WSD GRUDZIEŃ Wyjazd do domu dziecka Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) Akcja „Podaruj paczkę potrzebującym” Wspólna wigilia STYCZEŃ Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) Przygotowania do Debat Walentynkowych Spotkanie tematyczne Wieczór filmowy Eucharystia – oprawa KSM LUTY Bal Karnawałowy w Zambrowie Spotkanie modlitewne Debata Walentynkowa Podsumowanie Debaty Walentynkowej Spotkanie tematyczne Rekolekcje Wielkopostne połączone z XVII zjazdem diecezjalnym MARZEC Wspólna droga krzyżowa Spotkanie z Pismem Świętym ( przygotowanie do ŚDM 2016) Czuwanie przy grobie pańskim Eucharystia – oprawa KSM Diecezjalne Dni Młodzieży Akcja – sprzedajemy buteleczki na wodę święconą KWIECIEŃ Wieczór filmowy Spotkanie modlitewne Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) MAJ Modlitwa za maturzystów Udział w uroczystościach – 3 maj Spotkanie integracyjne (rozgrywki sportowe) Spotkanie z Pismem Świętym (przygotowanie do ŚDM 2016) Pielgrzymka do sanktuarium w Osuchowej Spotkanie tematyczne CZERWIEC Dzień dziecka (KSM dzieciom ) Lednica Spotkanie z Pismem Świętym Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej Spotkanie podsumowujące rok pracy 2015/2016 Ognisko kończące rok pracy KSM LIPIEC, SIERPIEŃ Obóz formacyjny ŚDM KRAKÓW PPŁ...

więcej...

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wprowadź CAPTCHA

captcha

Dane

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

NIP 718-211-91-81

REGON 200382202

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

e-mail: biuro@ksm-lomza.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 37 8757 0001 0003 4773 2000 0010

Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 58 8757 0001 0003 4773 2000 0020